Archetypy Męskości Cz. 12.

Nieprzypadkowe są barwy zbroi i koni wojownika. Te same barwy spotykamy w innej baśni o Królewnie Śnieżce. Królewna siedząc za czarnymi jak heban okiennicami, gdy na zewnątrz padał biały śnieg ukłuła się i trzy krople czerwonej krwi opadły w śnieg.

„Królowa wtedy wypowiedziała słowa, że Pragnę dziecka tak białego jak śnieg, tak czerwonego jak krew i tak czarnego jak okiennice.”

Za każdym razem baśnie niezależnie od stron świata w zetknięciu z tymi trzema kolorami, bohater lub bohaterka zapadają w sen.

Kolory mają tu znaczenie tak samo jak w innych bajkach np. Królewna Śnieżka spotykamy królową w scenerii bieli puchu śniegu. Tak samo mamy w tej historii czerwień trzech kropli krwi po zranieniu.  Królowa wypowiada życzenia o tym, że chciałaby urodzić dziecko:

Białe jak śnieg, czerwone jak krew i czarne jak okiennice.

Wiele bajek opowiada o czarnych krukach na białym śniegu.

Przypatrzmy się bliżej symbolice wspomnianych trzech kolorów:

 1. Czerwień symbolizuje w wielu miejscach krew porodową, krew miesięcznego cyklu oraz krew rozlewaną przy udziale broni.
  Czerwień wiąże się też silnie z ziemią, kultem ziemi, ale też z wojną i ofiarami co wiąże się też z wyrażaniem gniewu. Znane jest nam określenie potoczne o poczerwienieniu od złości w tym też złości rozjuszonych zwierząt np. Czerwona płachta na byka.
 1. Biel związana jest z bielą spermy, ale też z życiodajną wodą, mlekiem matki, śmiało można to sprowadzić do życiodajnych błogosławieństw przepływającej w naszym życiu wody. Jednocześnie barwa ta związana jest ze stanem kapłaństwa i mądrości.
  Z bielą połączony jest ściśle kontakt zarówno z tym co w nas żywe jak i tym co już umarło. Biel to też właściwe relacje z innymi. Relacje i dbałość o zdrowie, witalność w tym o siłę i moc, generalnie dbałość o to co nam służy w życiu. Biel nasienia kojarzy się bezpośrednio z aspektami męskimi, tak jak czerwień z aspektami kobiecości.

  Mityczne czy bajkowe przeciwieństwa są wręcz jednoznaczne: Biała kura oznacza życie i płodność, zaś czarny kogut symbolizującego śmierć i czarną magię.

  Potocznie biały uśmiech i biel zębów to uosobienie życia i radości.

  Przytoczę tu mądrość zapisaną przez Victor Turner w „Ritual Proces” – Proces rytualny oraz w „a Forest of Symbols” – Las symboli:

  „Nie istnieje żaden niewzruszony związek barw i płci. Symbolika barw nie jest na stałe przypisane do płci, choć czerwień i biel bywają w określonych kontekstach konkretyzowane, wyróżniając przeciwieństwo obu płci”.

  W Europie tak samo jak w Polsce biel związana jest z błogosławieństwem i mlekiem tak samo jak braterskimi uczuciami oraz z siłą.

  Kojarzy się też z niewinnością dziecka i czystością kobiety. Stąd symbole w kościele katolickim „białej szatki” podczas chrztu oraz białej sukni i bieli welonu podczas zaślubin.

  Marzenia o mężczyźnie na białym koniu – to tylko kolejny przykład.

 2. Czerń kojarzący się z czernią węgla, mułu rzecznego i owocami dojrzałymi. Czerń to powszechne skojarzenie ze złem, cierpieniem, procesami obumierania i gnicia. Nieczystość zarówno moralna jak i fizyczna. Przywołując Victor Turner, czerń związana jest też z „mistycznej i rytualnej śmierci oraz z pokrewnym śmierci pojęciem namiętności i wrogości”. 

  Czerń uosabia też zakończenie pewnego etapu dojrzałości.
  Czerń kojarzy się też z żałobą i śmiercią.  W języku pojawia się wiele stwierdzeń przywołujących negatywne zabarwienie skojarzeń ze czernią: czarny piątek, czarny dzień, czarny humor.
  Czerń to przede wszystkim kontakt z materią pierwotną – Prima Materia jak ołów i ciało – jest to też znaczenie Ozyrysa w świecie umarłych.

Kolejność tych trzech barw nie jest przypadkowa: Najbardziej rozpowszechniona i znana jest nam historia Królewny Śnieżki, w której to mamy do czynienia z następstwem bieli, czerwieni i czerni.

Jest to porządek Wielkiej Matki

Porządek ten jest też porządkiem księżycowym faz Księżyca.

Biel Nowiu

Czerwień Macierzyństwa i pełni Księżyca

Czerń strachu – ostatniej kwadry Księżyca.

Bardzo pięknie opisuje to Barbara Walker w swej książce opisując o tym, że każdy człowiek przechodzi trzy etapy rozwoju: Niewinności, następnie miłości i walki aż wreszcie śmierci, zniszczenia aż po mądrość wiedzy.

Nieprzypadkowe są też normańskie opowieści opowiadające o śmierci człowieka po której rzekomo pieją trzy koguty biały czerwony i wreszcie czarny.

Tak więc wszyscy w tym mężczyźnie kroczymy tę samą drogą rozwoju. Droga mądrości życia – Pramatki biel, czerwień i czerń.

Alchemicy przywołują ten sam porządek, rozpoczynając tym razem od czerni.

Doszukują się w pogłębieniu czerni mądrości.

Stare źródłowe teksty wskazują, że zanim rozpocznie się proces naszego rozwoju, musi pojawić się „czarna bestia”. Motyw ten znany jest nam z innej jeszcze baśni – „Piękna i bestia”.  

Za tydzień kolejna część.
 
Pozdrawiam
Tomasz Krakowiak
Terapeuta Ustawień Systemowych
796 979 888
You are currently viewing Archetypy Męskości Cz. 12.