Archetypy Męskości Cz. 15.
Należy na koniec tej opowieści wymienić wszystkie postacie dorosłego mężczyzny, świadomego swojej męskości.
Jest nimi siedem postaci:
Zaskakujące jest zakończenie opowieści. Historia kończy się weselem, podczas którego nagle przestaje grać muzyka, ponieważ wkracza Król i oznajmia: „Jestem Żelazny Jan, zamieniony w Dzikusa, Wyzwoliłeś mnie spod tego uroku. Wszystkie moje skarby należą do Ciebie”
 
Jest to ukoronowanie pokory i skromności. Zatem my jako mężczyźni mamy nie tyle się uwolnić z rodzinnych klatek i ograniczeń zbiorowej świadomości przekonań, co mamy wręcz obowiązek wyrwania z letargu transcendentalnych istot i więziennego zamknięcia.
Inicjacja jest ciągłym procesem a nie rytuałem w godzinę. Nie da się tego pojąć w procesie pod wpływem narkotyków, grzybów, czy popularnej „Aja”
 
Należy wspomnieć poza inicjacją mężczyzn i inicjacją kobiet o inicjacji ludzkiej związanej z życzliwością.
Bardzo ważnie jest świadome określanie sława męski, zdecydowanie bez obarczenia seksualnego.
Genetycy odkryli, że DNA Kobiet i mężczyzn różni się zaledwie
w trzech procentach. Jednak ta różnica dotyczy wszystkich komórek
w nas. Wielu mężczyzn zaczęło się wtedy wstydzić tych kilku procent.
Należy pamiętać, że odkrywanie swojej męskości jest procesem.
 
Każdy mężczyzna w swoim tempie odkrywa swoją męskość. Należy pamiętać, że odkrywanie swojej męskości związane jest z dostępem do wypracowanych przez przodków wzorców. Dostęp odbywa się zarówno poprzez wzorce wypracowane przez system rodowy kompletny jak i system rodowy pochodzeniowy.
Te dwa systemy różnią się pomiędzy sobą tym, że pochodzeniowy związany jest z tymi
z których pochodzimy, natomiast kompletny związany jest z naszymi relacjami od urodzenia, w których funkcjonujemy.
Nie da się pominąć jakiegokolwiek etapu wzrastania swojej duszy. Wszystko ma swój porządek, czas jak i miejsce.
Nasze spotkania z innymi mężczyznami jak i kobietami nie są przypadkowymi doświadczeniami. Każde spotkanie, każde doświadczenie ma swoją mądrość wzbogacając nas w drodze ku wzrastania męskości.
Szczególną rolę odgrywają te silne kobiety jak i mężczyźni, świadomi swojej mocy jak i umiejętności stawiania granic i ich egzekwowania. Nieprzypadkowe wybory naszych dusz kierowały nas do takich właśnie rodziców jakie mamy
– tu warto zapoznać się z literaturą najlepiej „ Alejandro Jodorowsky, „Uzdrowić drzewo rodowe” Elisabeth Horowitz, James Hollis , „W cieniu Saturna – O leczeniu męskich zranień.”
Wiele wątków, o których mowa w powyższym artykule związana jest
z doświadczeniami jakie miały miejsce w moim życiu, które przeżyłem jako mężczyzna, rolnik, partner będący w relacji, syn własnych rodziców, pracownik firmy, szef zespołu składającego się w większości z mężczyzn, szef międzynarodowej firmy, branży zdominowanej przez mężczyzn.
 
Masz to coś!
Pozdrawiam
Tomasz Krakowiak
Terapeuta Ustawień Systemowych
796 979 88
You are currently viewing Archetypy Męskości Cz. 15.