cZYM SĄ USTAWIENIA SYSTEMOWE?

Ustawienia Systemowe to metoda terapeutczycza, identyfikująca w bardzo krótkim czasie źródło problemu.
Metoda opiera się na tezie, że nieświadome procesy mają wpływ na jakość naszego życia.

Ustawienia systemowe pozwalają ujawnić to co niewidoczne. Poszerzają świadomość, poprzez dotarcie do źródła problemu lub choroby. Źródłem mogą być idee, wydarzenia lub traumy, które były udziałem naszych Przodków, doświadczenia z wcześniejszych inkarnacji naszej duszy, przeżycia z okresu prenatalnego i wczesnego dzieciństwa.
Praca ta porządkuje relacje i pozwala harmonizować osobiste aspekty, następuje ruch energii we właściwym kierunku. Wszelkie sploty i zaploty wcześniejszych wydarzeń, sytuacji lub traum znajdują rozwiązanie.

Małgorzata Iris Jakubowska & Adam Muzyka

Metodę ustawień systemowych opracował i rozwinął niemiecki filozof i terapeuta Bert Hellinger

Ustawienia rodzin są metodą porządkowania splątanych i zerwanych więzów ludzkich. Prowadzą w głąb ku pojednaniu tego co w naszym ludzkim pojęciu wydaje się nie do pojednania.  Do innej świadomości i innego wymiaru miłości – miłości ducha.

Bert Hellinger

„Gdy pracuję z kimś, kto zgłasza się do mnie z określonym problemem, stawiam jego reprezentanta, nie nazywając zagadnieni a bezpośrednio, nie określając tego z czym przychodzi. Nagle reprezentant ostaje pochwycony przez jakiś ruch. Gdy pojawia się więcej reprezentantów, zostaje przez ten ruch połączone to, co wcześniej było rozdzielone.
To jest ruch Ducha, który całkowicie znosi różnice pomiędzy dobrem
i złem, przynależnością i jej brakiem, także między wybranymi
i wyklętymi. To jest to, co możemy w tej pracy bezpośrednio zaobserwować.”

Bert Hellinger, czasopismo Pomoc życiowa nr 1 „Mistyka stosowana”

„Bert Hellinger oparł na doświadczeniach ze swojej praktyki bardzo prostą i dla wszystkich zrozumiałą rzecz – prawo przynależności, zgodnie z którym pomyślny jest ten ród, w którym pamięta się o wszystkich swoich, szanuje się ich los niezależnie od ich wkładu i statusu.”

Jurij Karpenkov i Nadesdha Matveeva

„W ustawieniach systemowych w głównej mierze chodzi o przywrócenie porządku w różnych systemach, przede wszystkim w systemach rodzinnych, ale też w innych grupach. Co w pierwszej kolejności ten porządek przywraca? Zobaczenie i uznanie prawdy, włączenie wykluczonych, ujawnienie i uszanowanie więzi, zaprowadzenie na nowo hierarchii, oddanie cudzej bądz przyjęcie własnej odpowiedzialności, wewnętrzne przyjęcie rodziców, uszanowanie poprzedniego partnera, uszanowanie rodziców biologicznych przy adopcji, uszanowanie więzi, nawet tych nieakceptowalnych. Znajomość tych praw przywraca ład i porządek w relacjach. Otwiera na szczęście i dostanie życie. Zrozumienie zasad to wielka mądrość, zaśstosowanie się do nich to duża pokora.”

„Zgoda na to co jest”

Jak wygląda, na czym polega Sesja terapeutyczna Ustawień Systemowych?

Klient przychodzący z danym tematem, opowiada sytuację, której odczuwa potrzebę zmiany np. temat relacji z rodziną, partnerem, relacja zawodowa lub rodzinna, choroba lub dolegliwość ciała.

Praca terapeutyczna nie wymaga opowiadania całej sytuacji, wystarczy nakreślenie trudności z jaką klienci odczuwają potrzebę uzdrowienia.

Na podstawie przekazanej terapeucie informacji, przejawiają się dynamiki z jakimi mamy do czynienia. Terapeuta za pomocą reprezentantów zarówno ożywionych jak i przedmiotów, oznacza poszczególne dynamiki na podstawie wglądów, jakie się objawiają w trakcie pracy.

Ustawienie jako ruch wewnętrzny, samo w sobie jest procesem dynamicznym ukazującym emocje, najczęściej będące nieświadome osobie pracującej.

Jeśli sesja terapeutyczna odbywa się w trakcie warsztatów, klient ma możliwość rozpoznania co się z nim dzieje obserwując swojego reprezentanta.

Każde ustawienie jest inne i nie da się przewidzieć co się w pracy objawi, jaka „tajemnica” informacja z systemu rodowego ma wpływ na życie człowieka i co lub kto „domaga” się uwagi.  Każde ustawienie odbywa się na kilku płaszczyznach – „w uzgodnionej rzeczywistości” na naszych oczach, ale jednocześnie w przeszłości oraz w przestrzeni potencjałów.

Uzgodniona rzeczywistość ustawienia objawia nam na znacznie głębszym poziomie obraz danej sytuacji. Uświadamiamy sobie postawę osoby, której praca dotyczy, wobec innych osób jak i wobec aspektów istotnych w danym procesie i ich dynamice.

Ustawienia pokazują dynamiki tematu z jakim klienci pracują, mające swe bezpośrednie połączenie z przeszłością indywidualną i rodową.

Źródło problemu danej sytuacji!

Dana sytuacja i jej dynamiki są zwykle bardziej złożone i w trakcie prac ustawieniowych, prowadzą nas do przeszłych wydarzeń w rodzie, które wymagają uznania i uzdrowienia by „energia” za uwagą popłynęła we właściwym kierunku.

W danej sytuacji, znacznie głębsze źródło przyczyn silnie oddziaływują na daną sytuację

Ustawienia są jedną z najskuteczniejszych i najszybszych metod terapeutycznych, służących analizie sytuacji, rozpoznania jej przyczyn powstania, uświadomienie sobie dynamik mających wpływ na daną sytuację, ale przede wszystkim metodą rozpoznania i odkrycia potencjału do zmiany oraz uruchomienia procesu optymalizacji stanu i tej sytuacji.

Sama uwaga już powoduje że za  uważnością płynie energia zmiany, tak więc ustawienia same w sobie są już impulsem do zmian.

Transformacja zadziewa się na wielu obszarach: psychiki, ciała, istoty, duszy i losu.

 

 Ustawienie to jednocześnie metoda stawiania się do swojego życia.

W sytuacji stawienia się do swojego życia, mamy jednocześnie do przeżycia pewien pakiet:

  • Rozpoznanie sytuacji
  • Przyjęcie wpływu i odpowiedzialności w danej sytuacji
  • Przeżycie emocji i uczuć , jakie z niej powstały

 

Często w stawianiu się do życia ludzie mylą konsekwencje z karą, odczuwając strach jako emocję, blokującą ruch i powodujących to, że nie wstawiamy się do życia.

Należy pamiętać, że każdy z nas ma wpływ na życie i każdą sytuację.

Wpływ związany jest z energią kobiecą.

Odpowiedzialność stoi zawsze przy tym, kto ma wpływ.

Każdy człowiek ma prawo do swojej odpowiedzialności.

Odpowiedzialność to jednocześnie siła, pozwalająca utrzymać godność i dających siłę wytrwania w konsekwencjach naszych decyzji, poglądów, postawy, ideii jakimi się kierujemy.

Odpowiedzialność jest w energetyce męskiej, wymagający przeżycia uczuć wsobie. Jednocześnie jest to nasz zasób w procesie wzrastania – rozwoju.

Za każdym strachem czai się przyjemność zmiany.